post

Blog: Het leven

Het leven

-Stefan Richie- Stefan tumbnail

Het leven van de student en je kunt bijna zeggen, van de moderne Nederlander, wordt steeds drukker en stressvoller. We leven in de tijd dat burn-out volksziekte nummer één is. Dat dit een complex fenomeen is wat haast per definitie een samenloop van omstandigheden en beslissingen is dat is een feit. Steeds vaker leven we in gedachten in de toekomst, zijn we bezig met alles wat we nog moeten doen, wat er van ons verwacht wordt en zijn we angstig voor de onzekerheden die dat met zich meebrengt.

In plaats van het gezonde “wat wil ik doen” zijn we bezig met “wat moet ik doen” hetgeen lijnrecht tegenover het ander staat. Wat moet ik doen komt vanuit het verstand, de ratio. Je gaat bedenken wat je moet doen op basis van wat er van je verwacht wordt, wat anderen van je verwachten, wat je denkt dat het beste is, wat nodig is om je doel te bereiken etc. Wat wil ik doen is echter iets irrationeels. Het maakt voor je gevoel namelijk weinig uit of iets wel handig is om te doen, of het wel is wat er van je gevraagd wordt, of je het eigenlijk wel zou moeten willen, het is strikt gevoel en gevoel alleen. Dat je niet blind op je gevoel af moet gaan daar zijn velen het over eens, maar dat we niet blind op onze gedachten af moeten gaan? Dat heb ik nog weinig mensen horen zeggen.

Het gevolg is dat je op een gegeven moment vervreemd raakt van je gevoel. Je leeft immers niet meer in het hier en nu, je bent bezig met allerlei angsten, onzekerheden en verwachtingen, en niet meer met goh waar ben ik, hoe voel ik me, wat is er allemaal om me heen, wat hoor ik, heb ik het warm of koud. Omdat je continu in gedachten in de toekomst bent, maak je het heden nauwelijks mee, zonde als je het mij vraagt.

Om niet meer in de toekomst te zijn maar in het hier en nu te leven is mindfullness zeer populair. Concentreert en focust je op je zintuigen, accepteert gedachten die opkomen, beoordeeld ze niet en laat ze voor wat ze zijn. Hierdoor wordt je rustig en kom je in contact met jezelf, het hier en nu. Waarom wordt je er toch zo rustig van? De toekomst is als een woeste zee, je weet nooit waar de volgende golf vandaan komt, hoe hoog die golven gaan zijn en wanneer ze komen. Daarnaast kunnen er nog allerlei andere onvoorziene dingen gebeuren die wellicht niet wenselijk zijn. Kortom, de onzekerheid van de toekomst is niet de meest rustige plek om met je gedachten te bivakkeren. Daarom werkt in contact staan met het hier en nu rustgevend want het heden is zoals het is, je voelt je zoals je je voelt, en als je daar vrede mee hebt en je voelt je veilig, dan wordt je rustig.

Er is echter nog een plaats waar dingen zeker zijn, en boordevol gevoel en leven, wellicht de grootste bron van levensenergie en (wijsheid) die we hebben, het verleden. Je hebt mooie en minder mooie herinneringen, herinneringen die blijdschap en herinneringen die verdriet oproepen. Wat deze herinneringen allemaal gemeen hebben is dat ze gevoel oproepen.

Je bent lekker aan het zwemmen in het zwembad en je bent een bal aan het overgooien met je beste vriend. Je denkt dat het grappig is om de bal onderwater te verstoppen en duwt de bal onder water. Wat je opvalt is dat hoe dieper je de bal onderwater duwt, hoe harder de bal terug omhoog duwt. Deze bal en het principe van de bal onder water staat symbool voor je gevoel. Wanneer je gevoel wegstopt of onderdrukt dan voel je niks maar je krijgt er stress voor in de plaats. Of het nu je angstig voelen is voor wat er in de toekomst staat te gebeuren, het liefdesverdriet is voor je studentenvriendinnetje die het net uitgemaakt heeft, in mindere of meerdere mate leidt het onderdrukken van gevoel tot stress. Het is vaak lastig om negatieve gevoelens te accepteren die in het heden of in de toekomst een significante rol spelen of gaan spelen, en daarom is het onderdrukken hiervan niet onbegrijpelijk. Makkelijker is het om gevoel te hebben bij gebeurtenissen die verder bij je vandaan staan, in het verleden, zei het positief of negatief. Het enige wat we hoeven te doen is te gaan zitten en zoals de mens dat perfect kan, het mooie verleden of mooie momenten weer even te herbeleven. We hebben duizenden uren film opgeslagen hebben in ons hoofd, met de bijbehorende gevoelens, het geluid, de geuren, situaties dusdanig gedetailleerd dat we het kunnen herbeleven als de dag van gister, en daar kan geen Netflix tegenop. Is dit ontspannen? Jazeker. Het is al gebeurd, de informatie op de harde schijf die we ons brein noemen staat er al op, we hoeven het alleen nog af te spelen.

Natuurlijk staan er op die harde schijf ook beelden en ervaringen die je niet graag wilt herbeleven, bij de een intenser en ingrijpender dan bij anderen, maar je hebt vast ergens leuke herinneringen gemaakt, mooie momenten beleeft met mensen waar je om geeft, en mooie momenten met jezelf. Of we het nu willen of niet, het verleden het je gevormd tot wie je bent, en een kijkje in het verleden is een kijkje naar binnen.

post

Blog: afstuderen… Help!

Het is bijna blok B, de tijd gaat mega snel! Het betekent dat we zo weer op de helft zijn, en voor je het weet is het jaar voorbij. Voor vele van ons betekent dat afstuderen. Opzich is dat het doel, dat papiertje halen. En dan wat? Werken? Reizen? Doorstuderen? Huilen in een hoekje?

Studeren op de HU is namelijk nu best veilig geworden. Het werkt elke dag hetzelfde. Totdat je ineens straks een scriptie moet schrijven en doei moet zeggen. Ik vind dat best eng… is het Volwassen worden? Ik wil nog niet denken aan hypotheken, rondkomen zonder DUO, een drukke baan en al helemaaaal niet aan leven zonder studenten kaart. Ik stel het daarom maar een beetje uit, ik ga hierna als het goed is doorstuderen. Maar ja, dan is dat diploma binnen… en dan gaat dat volwassen leven toch voor je deur staan. Geen oneindige studentenfeestjes meer, geen StuFi, geen studentenOV, geen HU die mij vertelt wat mijn rooster is, geen modulehandleidingen, geen studentenkamer… das eigenlijk best chill, geen papers en tentamens…. ook best fijn, een inkomen, een huis, niet meer afhankelijk zijn van DUO, geld, nooit meer HU roosterproblemen, nooit meer herrie van je huisgenoten, een diploma… en nooit meer sharepoint! Eigenlijk heb ik er best veel zin in. Laat dat volwassen leven maar komen. Eerst alleen die scriptie, maar dat komt wel goed… ik weet tenminste waar ik het voor doe

Thianna Tumbnail

 

Thianna Noordzij

post

Studentenbonden en inspectie lanceren nieuw kennisplatform opleidingscommissies

Utrecht, 13 September 2016 – Vandaag lanceert de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met Studentenbonden Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de nieuwe website opleidingscommissies.nl. Dit platform heeft tot doel om het functioneren van de opleidingscommissies, bestaande uit studenten en docenten, te versterken. Per 1 september 2017 treedt de Wet Versterking Bestuurskracht in werking en dit vergroot de noodzaak om opleidingscommissies goed te laten functioneren. De Inspectie van het Onderwijs doet momenteel onderzoek naar opleidingscommissies. Zij constateren dat veel commissies voor dezelfde problemen oplossingen zoeken. Een kennisplatform biedt hierbij een uitgelezen mogelijkheid om opgedane kennis te delen

 

Beide studentenbonden hebben zich afgelopen voorjaar hard gemaakt voor versterking van de rechten van opleidingscommissies. De opleidingscommissies gelden nu als volwaardige medezeggenschap, en hebben onder meer instemmingsrecht op delen van het onderwijsprogramma. Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: ‘Het onderwijs wordt op de werkvloer gevormd, door docenten en studenten. Daarom is het zo belangrijk dat de opleidingscommissies meer te zeggen krijgen over de kwaliteit en de inhoud van hun opleidingen, en daarin ook ondersteund worden.’

Opleidingscommissies worden gestimuleerd middels de nieuwe website kennis en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. Jan Sinnige, voorzitter van het ISO: ‘Zo bieden we opleidingscommissies de handvatten om zich te professionaliseren. Nu ze extra tanden hebben gekregen, moeten we eraan werken die tanden verder te verscherpen.’

post

Betere medezeggenschap kost meer tijd

Utrecht, 8 juni 2016 – Bestuurders en leden van medezeggenschapsraden ervaren een prettige sfeer met wederzijds respect. Op het gebied van facilitering  zien raadsleden ruimte voor verbetering. Deze ruimte zien zij vooral op het punt van scholing en de tijd die ze krijgen om hun medezeggenschapswerk te verrichten. Bestuurders hebben over het algemeen een wat positiever beeld over de informatievoorziening, ondersteuning en invloed die de raad krijgt ten opzichte van de raadsleden. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de tweede medezeggenschapsmonitor die vandaag wordt gepresenteerd in het bijzijn van minister Bussemaker. “Bestuurders en de medezeggenschap hebben hun mening duidelijk  laten horen. Nu is het moment daar om het goede gesprek te voeren over het verder versterken van de medezeggenschap. Laat deze medezeggenschapsmonitor de aanzet geven.”, aldus Linde de Nie, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

De medezeggenschapsmonitor laat zien welke zaken goed gaan en waar verbeterpunten zitten. Over het algemeen zijn de ondervraagde raadsleden van mening  dat ze een derde meer tijd nodig hebben voor het werk in de medezeggenschap. Raadsleden ervaren nu onvoldoende tijd om contact te leggen met hun achterban, zichzelf bij te scholen en om vergaderingen voor te bereiden. Zo werkt 66% van de personeelsgeleding ook buiten werktijd aan het medezeggenschapswerk.

De medezeggenschapsmonitor toont naast de verbeterpunten ook aan welke zaken goed gaan. De 1200 studenten en medewerkers uit de medezeggenschap en de 150 bestuurders die de enquête hebben ingevuld, ervaren over het algemeen de cultuur als positief. Zo vinden ze dat het gesprek open en constructief is en dat er een duidelijke agenda aan ten grondslag ligt. Driekwart van de bestuurders is tevreden over het functioneren van de medezeggenschap. 

Verder blijkt dat bestuurders over de ondervraagde punten in vergelijking met de raadsleden meestal positiever zijn. Zo vindt 76% van de raadsleden dat bestuurszaken altijd of meestal op tijd worden geagendeerd ten opzichte van 98% van de bestuurders. Een ander voorbeeld is dat 39% van de raadsleden vindt dat ze meestal of altijd tijdig worden geïnformeerd ten opzichte van 91% van de bestuurders. “Dit maakt duidelijk dat bestuurders en raadsleden andere opvattingen hebben over hetzelfde werk. Medezeggenschap en bestuur moeten samen in gesprek gaan over dit verschil in beleving.”, zegt de Nie.

Uit de monitor komt tot slot naar voren dat raadsleden meer behoefte hebben aan juridische ondersteuning (36%) en aan juridische, financiële en andere inhoudelijke scholing (44%). Het tekort daaraan gaat, volgens de respondenten, nu ten koste van de invloed van de raad op sommige onderdelen van het beleid. Raadsleden geven aan dat ze met meer tijd, kennis en ervaring beter zouden kunnen functioneren in de raad.

De medezeggenschapsmonitor is een onderzoek naar de staat van de medezeggenschap binnen het hoger onderwijs. Het onderzoek is een initiatief van het ISO in samenwerking met de VSNU, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen, LOF, LSVb, SOM, en LOVUM. 1200 Studenten en medewerkers uit de medezeggenschap en 150 bestuurders hebben de enquête ingevuld.

post

MUST Weekend 2016

Vera (inmiddels MUST alumna en PUMA MT, vroeger actief MAC en MIK lid ;)) neemt je mee in haar beleving van MUST Weekend 2016 ‘Verhalen uit groot MUSTers tijd’.

Voor mij het tweede weekend alVeras alumna en derde keer op de locatie in Bodegraven en in totaal, was dit mijn zesde MUST-weekend.

Ik blijf het gezellig vinden, leuk om nieuwe leden te ontmoeten en erg fijn om oude generatie genoten tegen te komen (al heb ik toch wat oude gezichten gemist lees: COEN, NICOLE en MENS).

Na een late vrijdagavond en een brak ontbijt, begon iedereen zaterdag enthousiast aan de trainingen waarvan speedreading een grote favoriet was. ‘s Avonds hebben we in teams Oud Hollandsche spelletjes gedaan. Teams maken was nog nooit zo moeilijk – het duurde volgens mij langer dan alle spelletjes bij elkaar – maar uiteindelijk zat ik in een groepje. We hebben ge-ezeltjeprikt, spekjes gehapt, spijkers gepoept, buiten met een lepel in je bek met een ei rondjes gerend en tot slot touw getrokken. Touwtrekken is niet mijn ding, het doet pijn aan je handen en ik zit áltijd in het verliezende team.

Verder heb je dan de zaterdagavondmaaltijd, dit keer geen haute cuisine maar lekkere Hollandse kost.
En dan het hoogtepunt van de zaterdagavond, DJ RIK en zijn gouden foute muziek.

Hoe de avond ook loopt, er komt altijd een polonaise en (bijna) iedereen gaat los op 90’s muziek. Er komt vast een moment dat ik echt te oud ben om mee te hossen en dat ik het MUST-weekend laat schieten omdat ik moet stofzuigen, of omdat ik iets anders burgelijks moet doen. Voor nu ben ik blij dat ik toch een glimp van het weekend heb meegemaakt en ik hoop dat iedereen het naar zijn zin heeft gehad.
Bedankt organisatie ik heb mij prima vermaakt!

Wellicht tot volgend jaar! 😀

post

MOP – Mannen Op de PABO

De mop ‘Er komt een man bij de dokter…’ hebben we vaak geIMG-20160206-WA0007noeg gehoord. Step aside flauwe grapjes, er is een nieuwe MOP met een missie: de Mannen op de Pabo. Wat dat inhoudt, vertelt vierdejaars student en meester-to-be Kristiaan Huppelschoten (zie foto) aan MUST-redactielid Luisa.

Wat is de MOP?
MOP staat voor Mannen Op de Pabo, waarmee eigenlijk meteen ons doel al duidelijk is. Wij zijn een groep die meer mannen in het onderwijs wil. Het initiatief dat gestart is door (uiteraard twee mannelijke) studenten bestaat nu zo’n vier jaar. Wij strijden voor vier doelen:

  • werven van mannen voor de pabo
  • het behouden van deze mannen
  • het verbroederen van mannen onder elkaar
  • zichtbaar zijn

Dit doen wij door te promoten op open dagen, mee te doen met landelijke activiteiten en leuke activiteiten te organiseren. Eens in de maand vindt een bijeenkomst plaats (MannenMoment) waarin we punten bespreken die voor veel mannen interessant zijn.

Een voorbeeld van dat soort bijeenkomsten zijn Mees-Kees-Lessen. Dit is gebaseerd op de populaire boeken en films van Mees Kees, die iedere keer weer de meest geweldige lessen bedacht. De lessen zijn bedoeld om elkaar te inspireren tot leuke lessen. Vaak wordt er gesproken over lessen die minder goed gaan. Het is echter ook goed om te vertellen over die ene les waarbij je helemaal hebt uitgepakt.

Wat voor meerwaarde heeft de MOP voor jou?
De status van de leerkracht is de laatste jaren hard achteruit gegaan. De status is weg van dit mooie en nuttige vak. Het is nog niet eens zo lang geleden dat je de leerkracht en de dokter naast elkaar plaatste als je het had over de status van beroepen. Nu moet je jezelf bijna verantwoorden tegenover je vrienden als je vertelt dat je aan de PABO gaat studeren. Het feit dat er zo weinig mannelijke studenten op deze opleiding zijn, helpt ook niet mee. Met de MOP zorgen we dat de mannen uit jaar 1 t/m 4 elkaar opzoeken. Met mijn rol binnen het bestuur kan ik hieraan bijdragen. Dit geldt ook voor straks in de teamkamer van een school. Ik wil dan niet de enige man zijn die steeds de zware dozen moet tillen en naar verhalen moet luisteren over zwangerschappen.

Je zit in het bestuur van de MOP, wat vind je daarvan?
Een jaar na oprichting heeft één van de initiatiefnemers een stap terug genomen zodat hij rustig kon afstuderen. De andere initiatiefnemer, Joran, zou er toen alleen voor komen te staan, waardoor hij heeft gevraagd of ik mee wilde helpen aan het opbouwen van deze vereniging. Eigenlijk heb ik geen moment getwijfeld om “ja” te zeggen. Nu hebben we een bestuur met uit alle jaarlagen een bestuurslid. Ik vind het heel leuk om in het bestuur te zitten, omdat je op deze manier achter de schermen kijkt bij de HU en een mooi netwerk opbouwt in het werkveld. Binnen het bestuur hebben we onderling een goede band waardoor je fijn samenwerkt en zo leuke dingen op kan zetten. De resultaten die we bereiken, maken mij ook trots: zo stijgt het aantal inschrijvingen van mannen van 10% in 2013 naar 30% in 2014 en 2015.

Ook de media heeft ons initiatief opgepikt: we zijn benaderd door de NOS en instanties als de ChristenUnie benaderen ons voor advies over meer mannen in het onderwijs.

Tegen welke vooroordelen loop je aan als man op de PABO?
In de onderbouw moet je als man goed oppassen: een kind op schoot nemen is niet meer de normaalste zaak van de wereld. Mannen zijn de laatste tijd veel in opspraak geweest in het nieuws waardoor je als leerkracht meer gaat nadenken over je eigen handelen. Een huilende kleuter heeft soms even behoefte aan een knuffel, maar kan je die nog geven als meester?

Dit levert vaak mooie gesprekken op bij de bijeenkomsten van MOP. Deze onderwerpen worden op de Pabo niet aangesneden omdat het overgrote deel van de studenten zich niet voelt aangesproken: zij zijn immers vrouw. Een ander groot vooroordeel waar ik me zelfs een beetje aan stoor is dat de associatie tussen PABO en homo heel snel gelegd is. Nu is het zo dat veel mannen op de PABO een empathisch vermogen hebben en iets zorgzamer zijn dan de meeste mannen. Alleen om daarmee die associatie te maken vind ik niet kloppend.  Andere vooroordelen is dat je als man snel gekoppeld word aan de bovenbouw. Je wordt gek aangekeken als je een dagje bij de kleuters staat.

Verder hebben ze in het werkveld een bepaald verwachtingspatroon, dat je handig bent met apparaten en wel even die zware dozen naar boven kan tillen.

En welke voordelen zijn er?
Er zijn veel voorbeelden, maar die zijn niet per se gebonden aan het feit dat je een man of een vrouw bent.

Een mannelijke leerkracht komt minder vaak voor, dus een voordeel is dat je een grotere baankans hebt. Scholen willen vaak een beter balans voor de klas en in de teamkamer.

Een laatste flauwe vraag… Ken je nog een goede mop?
Je laatste vraag is misschien wel een beetje flauw maar aan de andere kant een ‘inkoppertje’. Nu is humor ook wel een grote kracht van een meester, daarom een mop van de meester.

Jantje zit in de klas als de juf de vraag stelt: “er zitten drie vogels op een tak, de jager schiet één vogel neer, hoeveel vogels zitten er dan nog op de tak?”

Jantje steekt zijn vinger op en zegt: “Nul vogels, juf!”

“Dat klopt niet Jantje” zegt de juf, waar op Jantje zegt: “Jawel hoor juf, die andere twee vogels zijn namelijk weggevlogen”. “Nou Jantje, het antwoord is niet goed maar jouw manier van denken bevalt me wel”

“Dan weet ik ook nog wel een raadsel,” zegt Jantje, “Er zitten drie vrouwen op het terras met een ijsje in de hand. De ene vrouw likt aan haar ijsje, de tweede vrouw zuigt op haar ijsje en de derde vrouw die bijt op haar ijsje. Welke vrouw is getrouwd?”

Waarop de juf antwoord: “dat weet ik niet zo hoor Jantje, ik denk die vrouw die aan het ijsje zuigt.” “Nee juf, degene met de trouwring om natuurlijk, maar uw manier van denken die bevalt mij wel.”

Meer weten over de MOP? Neem dan een kijkje op de website.

post

12,5 punt van lijst MUST

Lijst MUST staat voor 12,5 jaar ervaring in de medezeggenschap en met die 12,5 jaar gaan wij voor 12,5 punt waarmee wij de student vertegenwoordigen in de Hogeschoolraad. Met een stem op ons, stem jij op een lijst met kandidaten die getraind en klaargestoomd worden door onze ervaren alumni, zodat zij samen met kennis en natuurlijk samen met jou de HU kunnen verbeteren! Vanaf 9 mei kun je hier stemmen.

1. Onderwijs van NU!
Kennis verandert bijna dagelijks. Het is van groot belang dat de HU meer gaat investeren in het actueel houden van ons onderwijs. Docenten moeten hier meer tijd voor krijgen, zodat wij het beste en meest actuele onderwijs krijgen.

2. Meer goede docenten!
Met het afschaffen van de basisbeurs is de studenten meer geld voor onderwijs beloofd. Fractie MUST zal zich de komende twee jaar inzetten voor meer docenten, kleinere klassen en daardoor beter onderwijs.

3. Meer internationaal gericht onderwijs!
Engels, Spaans, Duits, Chinees, allemaal talen die steeds meer van invloed zijn op de professional van de toekomst. De HU moet meer investeren in internationaal onderwijs, daar waar het kan! Ook moet het makkelijker worden om een stage in het buitenland te gaan doen. Dit zal een MUST zijn voor de opleidingen, waarin internationale speler zijn van groot belang is.

4. Verbeteren van Deeltijd onderwijs!
Deeltijd onderwijs moet en kan beter, betere leer omgevingen en communicatie naar studenten is hierbij een MUST. De HU moet o.a. hierop verbeteringen aanbrengen. Daarnaast moet het STIP weer open op tijden dat onze deeltijd studenten aanwezig zijn, ook zij verdienen communicatie vanuit de HU!

5. Betere huisvesting!
Er is veel te doen om de HU gebouwen, recent is de Heidelberglaan 7 opgeleverd en er is veel kritiek. MUST zal zich inzetten hier verbeteringen in aan te brengen, want studeren kan alleen op een hogeschool en in een gebouw dat jou optimaal faciliteert. Ook voor de nog te renoveren gebouwen!

6. Kwalitatieve examens!
Er zijn nog steeds te veel klachten over examens op de HU. Sommige faculteiten krijgen het voor elkaar om een examen drie keer te verprutsen. Het ernstige is dat het meestal kleine fouten zijn die er zo uit gehaald hadden kunnen worden. Daarom vecht MUST voor betere examens, zonder ‘domme foutjes’ en voor een duidelijke en eerlijke afhandeling van de HU.

7. Meer inspraak op jouw onderwijs!
Studenten moeten meer inspraak krijgen in hoe hun onderwijs ingericht moet worden. MUST zal zich inzetten voor het verbeteren van ons onderwijs, door met studenten in gesprek te gaan hoe het beter kan en moet!

8. Bereikbaarheid Uithof!
De Uithof is bereikbaar, maar iedereen weet hoe dit gaat: staand in de bus met tien zweterige, stinkende, brakke studenten op één vierkante meter. Dat is waarom MUST zich inzet om de bereikbaarheid van de Uithof altijd te verbeteren. Hiervoor hebben wij overleggen met de gemeente. Uiteraard komt er in 2018 een tram naar de Uithof, maar tot die tijd is het van groot belang dat elke student goed naar zijn studeeromgeving kan reizen.

9. Online hoorcolleges!
We leven in het jaar 2016, de afgelopen jaren zijn er veel technologische ontwikkelingen geweest. Elke zichzelf respecterende universiteit anno nu biedt online hoorcolleges aan. Daarom vinden wij dat er zo snel mogelijk moet worden gewerkt met de mogelijkheden die de technologie ons geeft!

10. Weg met Sharepoint!
Sharepoint is een ongelofelijke catastrofe, niks is vindbaar en alles wordt ingewikkelder naarmate er meer wordt toegevoegd, daarom vindt MUST dat deze mislukte grap eens afgelopen moet zijn. Weg met Sharepoint, een online-modulair systeem dat duidelijker is voor zowel leerling als student, alles centraal en overzichtelijk organiseert, dat is waarvoor wij strijden.

11. Goede voorzieningen op de Uithof!
Afgelopen jaar heeft Fractie MUST zich hard gemaakt voor het behoud van de sportfaciliteiten. De komende jaren zullen wij ons blijven inzetten hiervoor. Daarnaast zal een investering in de Hockey velden door MUST worden aangemoedigd. (TRAM)

12. Geen onderwijs op zaterdag!
MUST zal zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat er geen onderwijs op zaterdag gegeven zal worden, de huidige situatie voor de voltijd moet gehandhaafd blijven.

12.5. Wat is jouw MUST have voor een betere HU?

post

11 studenten verkiesbaar via Lijst MUST!

Onze lijst is bekend! Jelle, Winansa, Niels, LisaThomas, Koen, Linda, Hans en Daphne gaan zich 100% inzetten om in de hogeschoolraad van de HU te komen via lijst MUST. In de komende weken zullen zij zich aan jullie voorstellen via onze Facebookpagina.
Als lijst MUST zitten wij al langer dan 12,5 jaar in de HSR, 9 mei beginnen de verkiezingen en stemmen op onze lijst is natuurlijk een MUST!

12,5 jaar geleden had niemand dit kunnen bedenken. Amper drie uur na de publicatie van de lijst en de bijhorende foto, hebben al meer dan 2000 mensen de foto met daarop de kandidaten gezien.

Deze verkiezingen staan nu al in de geschiedenisboeken door een ruim aantal studenten die zich verkiesbaar stellen voor de Hogeschoolraad (HSR).

In totaal zijn 23 (!!) studenten bereid om zich te profileren voor de HSR. Daarvan gaan 11 MUST-leden de uitdaging aan om te strijden voor één van de tien studenten zetels.

De redactie wenst hen in ieder geval veel succes. Jij ook?

Stemmen kan vanaf 9 mei!!!!!!!!
Hou de Facebookpagina in de gaten en kom te weten wat de ambities zijn van de kandidaten of waar je ons kan vinden om de kandidaten zelf te spreken.

Groeten,
De Redactie

post

Waarom ik dacht dat ik geen bestuur kon doen, en het toch deed

Het was mijn derde borrel bij MUST, ik was gezellig aan het kletsen over mijn opleiding en hoeveel tijd ik eraan besteed. ‘Oh, dan kun je wel een bestuursjaar doen!’ riep Siham uit. ‘Een bestuursjaar?’ Riep ik. ‘Ben je gek ofzo?’

Dat ik überhaupt lid was van een vereniging verbaasde iedereen zich al over (en ik ook) maar bestuur, nee dat is niks voor mij. Naarmate ik langer en vaker naar must ging begreep ik steeds beter waarom ik überhaupt lid was geworden: ik voelde mij er thuis, de mensen waren open en bovenal: ik leerde er ontzettend veel. In deze plek waar ik mij veilig voelde begon een bestuursjaar steeds minder eng te klinken. En steeds meer als iets voor mij.

En toen begon het, de sollicitatieprocedure, na kort getwijfeld te hebben wist ik het zeker: ik wil leren, ik wil buiten mijn comfortzone gaan, maar bovenal wil ik mij inzetten voor MUST. Na een inwerktraject met toffe en leerzame trainingen stond ik op 17 september in een jurkje (en mensen die mij kennen weten dat dat uitzonderlijk is) voor minimaal 50 man te speechen, ik was voorzitter van MUST geworden. Het 13bestuur. Ik was bang, enthousiast, emotioneel maar bovenal trots. Wij met z’n vieren waren gekozen als bestuur van MUST. En dat was maar het begin.

Na het schrijven van een jaarplan zijn wij aan de slag gegaan, met onze doelen, portefeuilles en onze algemene taken, daar zijn wij nog steeds met heel veel plezier mee bezig. Elke dag leer ik, over mijzelf, over de vereniging en over werken in een team. En ik weet dat ik daar de rest van mijn leven profijt van ga hebben.

Ik weet nu zelfs eindelijk wat ik wil in de toekomst en waar ik goed in zou zijn. Ik doe dit allemaal met school ernaast, dat gaat voor mij goed, ik zal geen vertraging oplopen (afkloppen) het is druk, maar zo ontzettend belonend dat vertraging het zeker waard zou zijn. De combi is in ieder geval mogelijk.

Over 20 jaar, als ik terugkijk op mijn studententijd, zal ik zo ontzettend trots zijn op wat ik heb gedaan, wat ik heb bereikt en wat ik allemaal in deze tijd heb geleerd!

Dus nu is de vraag, durf jij het aan? Je hebt tot 16 april om te solliciteren! Schroom niet om vragen te stellen (thianna@verenigingmust.nl, 088-4818710).

 

Thianna TumbnailDit blog is geschreven door Thianna Noordzij, Voorzitter van Vereniging MUST, derdejaars Logopedie student, lid van OC Logopedie.