post

Studentenbonden en inspectie lanceren nieuw kennisplatform opleidingscommissies

Utrecht, 13 September 2016 – Vandaag lanceert de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met Studentenbonden Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de nieuwe website opleidingscommissies.nl. Dit platform heeft tot doel om het functioneren van de opleidingscommissies, bestaande uit studenten en docenten, te versterken. Per 1 september 2017 treedt de Wet Versterking Bestuurskracht in werking en dit vergroot de noodzaak om opleidingscommissies goed te laten functioneren. De Inspectie van het Onderwijs doet momenteel onderzoek naar opleidingscommissies. Zij constateren dat veel commissies voor dezelfde problemen oplossingen zoeken. Een kennisplatform biedt hierbij een uitgelezen mogelijkheid om opgedane kennis te delen

 

Beide studentenbonden hebben zich afgelopen voorjaar hard gemaakt voor versterking van de rechten van opleidingscommissies. De opleidingscommissies gelden nu als volwaardige medezeggenschap, en hebben onder meer instemmingsrecht op delen van het onderwijsprogramma. Jarmo Berkhout, voorzitter van de LSVb: ‘Het onderwijs wordt op de werkvloer gevormd, door docenten en studenten. Daarom is het zo belangrijk dat de opleidingscommissies meer te zeggen krijgen over de kwaliteit en de inhoud van hun opleidingen, en daarin ook ondersteund worden.’

Opleidingscommissies worden gestimuleerd middels de nieuwe website kennis en praktijkvoorbeelden met elkaar te delen. Jan Sinnige, voorzitter van het ISO: ‘Zo bieden we opleidingscommissies de handvatten om zich te professionaliseren. Nu ze extra tanden hebben gekregen, moeten we eraan werken die tanden verder te verscherpen.’

post

Betere medezeggenschap kost meer tijd

Utrecht, 8 juni 2016 – Bestuurders en leden van medezeggenschapsraden ervaren een prettige sfeer met wederzijds respect. Op het gebied van facilitering  zien raadsleden ruimte voor verbetering. Deze ruimte zien zij vooral op het punt van scholing en de tijd die ze krijgen om hun medezeggenschapswerk te verrichten. Bestuurders hebben over het algemeen een wat positiever beeld over de informatievoorziening, ondersteuning en invloed die de raad krijgt ten opzichte van de raadsleden. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de tweede medezeggenschapsmonitor die vandaag wordt gepresenteerd in het bijzijn van minister Bussemaker. “Bestuurders en de medezeggenschap hebben hun mening duidelijk  laten horen. Nu is het moment daar om het goede gesprek te voeren over het verder versterken van de medezeggenschap. Laat deze medezeggenschapsmonitor de aanzet geven.”, aldus Linde de Nie, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

De medezeggenschapsmonitor laat zien welke zaken goed gaan en waar verbeterpunten zitten. Over het algemeen zijn de ondervraagde raadsleden van mening  dat ze een derde meer tijd nodig hebben voor het werk in de medezeggenschap. Raadsleden ervaren nu onvoldoende tijd om contact te leggen met hun achterban, zichzelf bij te scholen en om vergaderingen voor te bereiden. Zo werkt 66% van de personeelsgeleding ook buiten werktijd aan het medezeggenschapswerk.

De medezeggenschapsmonitor toont naast de verbeterpunten ook aan welke zaken goed gaan. De 1200 studenten en medewerkers uit de medezeggenschap en de 150 bestuurders die de enquête hebben ingevuld, ervaren over het algemeen de cultuur als positief. Zo vinden ze dat het gesprek open en constructief is en dat er een duidelijke agenda aan ten grondslag ligt. Driekwart van de bestuurders is tevreden over het functioneren van de medezeggenschap. 

Verder blijkt dat bestuurders over de ondervraagde punten in vergelijking met de raadsleden meestal positiever zijn. Zo vindt 76% van de raadsleden dat bestuurszaken altijd of meestal op tijd worden geagendeerd ten opzichte van 98% van de bestuurders. Een ander voorbeeld is dat 39% van de raadsleden vindt dat ze meestal of altijd tijdig worden geïnformeerd ten opzichte van 91% van de bestuurders. “Dit maakt duidelijk dat bestuurders en raadsleden andere opvattingen hebben over hetzelfde werk. Medezeggenschap en bestuur moeten samen in gesprek gaan over dit verschil in beleving.”, zegt de Nie.

Uit de monitor komt tot slot naar voren dat raadsleden meer behoefte hebben aan juridische ondersteuning (36%) en aan juridische, financiële en andere inhoudelijke scholing (44%). Het tekort daaraan gaat, volgens de respondenten, nu ten koste van de invloed van de raad op sommige onderdelen van het beleid. Raadsleden geven aan dat ze met meer tijd, kennis en ervaring beter zouden kunnen functioneren in de raad.

De medezeggenschapsmonitor is een onderzoek naar de staat van de medezeggenschap binnen het hoger onderwijs. Het onderzoek is een initiatief van het ISO in samenwerking met de VSNU, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen, LOF, LSVb, SOM, en LOVUM. 1200 Studenten en medewerkers uit de medezeggenschap en 150 bestuurders hebben de enquête ingevuld.

post

12,5 punt van lijst MUST

Lijst MUST staat voor 12,5 jaar ervaring in de medezeggenschap en met die 12,5 jaar gaan wij voor 12,5 punt waarmee wij de student vertegenwoordigen in de Hogeschoolraad. Met een stem op ons, stem jij op een lijst met kandidaten die getraind en klaargestoomd worden door onze ervaren alumni, zodat zij samen met kennis en natuurlijk samen met jou de HU kunnen verbeteren! Vanaf 9 mei kun je hier stemmen.

1. Onderwijs van NU!
Kennis verandert bijna dagelijks. Het is van groot belang dat de HU meer gaat investeren in het actueel houden van ons onderwijs. Docenten moeten hier meer tijd voor krijgen, zodat wij het beste en meest actuele onderwijs krijgen.

2. Meer goede docenten!
Met het afschaffen van de basisbeurs is de studenten meer geld voor onderwijs beloofd. Fractie MUST zal zich de komende twee jaar inzetten voor meer docenten, kleinere klassen en daardoor beter onderwijs.

3. Meer internationaal gericht onderwijs!
Engels, Spaans, Duits, Chinees, allemaal talen die steeds meer van invloed zijn op de professional van de toekomst. De HU moet meer investeren in internationaal onderwijs, daar waar het kan! Ook moet het makkelijker worden om een stage in het buitenland te gaan doen. Dit zal een MUST zijn voor de opleidingen, waarin internationale speler zijn van groot belang is.

4. Verbeteren van Deeltijd onderwijs!
Deeltijd onderwijs moet en kan beter, betere leer omgevingen en communicatie naar studenten is hierbij een MUST. De HU moet o.a. hierop verbeteringen aanbrengen. Daarnaast moet het STIP weer open op tijden dat onze deeltijd studenten aanwezig zijn, ook zij verdienen communicatie vanuit de HU!

5. Betere huisvesting!
Er is veel te doen om de HU gebouwen, recent is de Heidelberglaan 7 opgeleverd en er is veel kritiek. MUST zal zich inzetten hier verbeteringen in aan te brengen, want studeren kan alleen op een hogeschool en in een gebouw dat jou optimaal faciliteert. Ook voor de nog te renoveren gebouwen!

6. Kwalitatieve examens!
Er zijn nog steeds te veel klachten over examens op de HU. Sommige faculteiten krijgen het voor elkaar om een examen drie keer te verprutsen. Het ernstige is dat het meestal kleine fouten zijn die er zo uit gehaald hadden kunnen worden. Daarom vecht MUST voor betere examens, zonder ‘domme foutjes’ en voor een duidelijke en eerlijke afhandeling van de HU.

7. Meer inspraak op jouw onderwijs!
Studenten moeten meer inspraak krijgen in hoe hun onderwijs ingericht moet worden. MUST zal zich inzetten voor het verbeteren van ons onderwijs, door met studenten in gesprek te gaan hoe het beter kan en moet!

8. Bereikbaarheid Uithof!
De Uithof is bereikbaar, maar iedereen weet hoe dit gaat: staand in de bus met tien zweterige, stinkende, brakke studenten op één vierkante meter. Dat is waarom MUST zich inzet om de bereikbaarheid van de Uithof altijd te verbeteren. Hiervoor hebben wij overleggen met de gemeente. Uiteraard komt er in 2018 een tram naar de Uithof, maar tot die tijd is het van groot belang dat elke student goed naar zijn studeeromgeving kan reizen.

9. Online hoorcolleges!
We leven in het jaar 2016, de afgelopen jaren zijn er veel technologische ontwikkelingen geweest. Elke zichzelf respecterende universiteit anno nu biedt online hoorcolleges aan. Daarom vinden wij dat er zo snel mogelijk moet worden gewerkt met de mogelijkheden die de technologie ons geeft!

10. Weg met Sharepoint!
Sharepoint is een ongelofelijke catastrofe, niks is vindbaar en alles wordt ingewikkelder naarmate er meer wordt toegevoegd, daarom vindt MUST dat deze mislukte grap eens afgelopen moet zijn. Weg met Sharepoint, een online-modulair systeem dat duidelijker is voor zowel leerling als student, alles centraal en overzichtelijk organiseert, dat is waarvoor wij strijden.

11. Goede voorzieningen op de Uithof!
Afgelopen jaar heeft Fractie MUST zich hard gemaakt voor het behoud van de sportfaciliteiten. De komende jaren zullen wij ons blijven inzetten hiervoor. Daarnaast zal een investering in de Hockey velden door MUST worden aangemoedigd. (TRAM)

12. Geen onderwijs op zaterdag!
MUST zal zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat er geen onderwijs op zaterdag gegeven zal worden, de huidige situatie voor de voltijd moet gehandhaafd blijven.

12.5. Wat is jouw MUST have voor een betere HU?

post

11 studenten verkiesbaar via Lijst MUST!

Onze lijst is bekend! Jelle, Winansa, Niels, LisaThomas, Koen, Linda, Hans en Daphne gaan zich 100% inzetten om in de hogeschoolraad van de HU te komen via lijst MUST. In de komende weken zullen zij zich aan jullie voorstellen via onze Facebookpagina.
Als lijst MUST zitten wij al langer dan 12,5 jaar in de HSR, 9 mei beginnen de verkiezingen en stemmen op onze lijst is natuurlijk een MUST!

12,5 jaar geleden had niemand dit kunnen bedenken. Amper drie uur na de publicatie van de lijst en de bijhorende foto, hebben al meer dan 2000 mensen de foto met daarop de kandidaten gezien.

Deze verkiezingen staan nu al in de geschiedenisboeken door een ruim aantal studenten die zich verkiesbaar stellen voor de Hogeschoolraad (HSR).

In totaal zijn 23 (!!) studenten bereid om zich te profileren voor de HSR. Daarvan gaan 11 MUST-leden de uitdaging aan om te strijden voor één van de tien studenten zetels.

De redactie wenst hen in ieder geval veel succes. Jij ook?

Stemmen kan vanaf 9 mei!!!!!!!!
Hou de Facebookpagina in de gaten en kom te weten wat de ambities zijn van de kandidaten of waar je ons kan vinden om de kandidaten zelf te spreken.

Groeten,
De Redactie

post

Samen op de tribune; wachten op wet versterking bestuurskracht

Op dit moment ligt het bij de 1e kamer; de wet versterking bestuurskracht. Deze wet zorgt ervoor dat de positie van medezeggenschap versterkt wordt. Maar wat houdt dat nou in voor een OC op de HU? En hoe is de wet tot stand gekomen?

Tweede kamerMet MUSTers, LSVbers ISOers en andere studenten zaten wij bij de publieke tribune van de plenaire zaal van de tweede kamer. 50+ amendementen waren ingediend op de wet, waar al tijden aan geschaafd werd. En die amendementen moesten stuk voor stuk behandeld worden.

Van de naam van de wet veranderen (naar wet versterking medezeggenschap) tot studentassessor, alles kwam langs. Het duurde uren (en uren en uren) om alles te behandelen. Uiteindelijk moest het zelfs in 2 keer. Ik kan je één ding verzekeren, die groene stoeltjes zitten aan het einde van de dag niet meer zo lekker. De uren dat wij in op de publieke tribune hebben gezeten, staan lang niet gelijk aan de uren lobby die de LSVb en het ISO erin hebben gestoken om de wet en de amendementen zo goed mogelijk voor de studenten te laten uitpakken.

Sinds de bezetting van het maagdenhuis staat medezeggenschap in de spotlight en de conclusie is: het kan beter. En na veel amendementen uit verschillende politieke partijen is dit ook deels gelukt. De OC’s worden na het instemmen van de eerste kamer officiële medezeggenschap. De medezeggenschapsstructuur van hogescholen en universiteiten zullen veranderen. Er is een mogelijkheid tot studentassessoren. Er gaat ontzettend veel veranderen en zoals het er nu naar uit ziet gaat het al in augustus 2016 in.

Als jij een OCer bent, krijg jij door deze wet instemmingsrecht over jou onderwijs. De OC’s van de HU hebben al bindend adviesrecht op de OER, nu zal het instemmingsrecht worden. Dat beteketent dat de formele positie van de OC sterker wordt. Hierdoor zal het management de OC’s in ieder geval een stuk serieuzer moeten gaan nemen en heb jij meer inspraak. Wil je uitgebreid lezen wat er in de wet staat en wat de amendementen zijn? Hier staat alles over de wet overzichtelijk uitgelegd.

Het allerliefste hadden wij nog meer veranderingen gezien, maar de eerste stappen zijn gezet! De wet versterking bestuurskracht zal de positie van de medezeggenschap gaan versterken. Zo’n maagdenhuis debacle willen we niet meer. Medezeggenschap is en blijft een MUST en het wordt sterker en sterker!

 

Thianna TumbnailDit blog is geschreven door Thianna Noordzij, Voorzitter van Vereniging MUST, derdejaars Logopedie student, lid van OC Logopedie.

post

MUST Xperience; beleef MUST!

MUST presenteert de MUST Xperience: de Heineken Experience van de medezeggenschap!

Ben je (niet zo lang) lid en vraag jij je af wat je kunt met MUST? Hoe gebruik je het in je medezeggenschap, maar belangrijker nog; wat is het nou ècht?!

Voor alle nieuwe (en minder nieuwe) leden en potentiële leden organiseert MUST voor de tweede keer in haar bestaan de MUSTXperience. Binnen een avond leiden we je onder de bezielende leiding van enthousiaste gidsen en trainers door de verschillende gelederen van onze mooie vereniging.

Door middel van interactieve workshops kunnen we je in een paar uur tijd de meerwaarde van je lidmaatschap laten ervaren. Haal meer uit je medezeggenschap en MUST, meld je aan en wees erbij!

Dus ben jij niet langer dan een jaar lid? Of wel langer lid maar nog steeds heel benieuwd naar MUST? Dan is dit je kans om ‘de Heineken Experience’ van de medezeggenschap mee te maken. Wil je een introducee meenemen die nog geen lid is en (nog) niet weet wat je met MUST kan of wat MUST doet? Dat kan ook, graag zelfs! Geef dit dan aan bij je inschrijving 🙂

Schrijf je in!
Facebookevenement

Wil je meer informatie over de MUST Xperience? Neem dan contact op met Rens via rens@verenigingmust.nl.

post

Kandidaatstelling medezeggenschap

KandidaatstellenMUST is op zoek naar HU studenten die zich verkiesbaar willen stellen voor de Hogeschoolraad* en de faculteitsraden**.

Met 12,5 jaar ervaring in de medezeggenschap zijn wij als vereniging MUST de aangewezen partij om de studenten te vertegenwoordigen. Onze alumni en leden delen ontzettend veel kennis en ervaring, zodat jij het wiel als medezeggenschapper niet (opnieuw) hoeft uit te vinden. Wij bieden, trainingen, kennis, inhoud maar ook zeker veel gezelligheid om 100% uit jou medezeggenschapsperiode te halen!

Dus wil jij jouw medestudenten vertegenwoordigen? De HU, HU breed of faculteitsbreed beter leren kennen, veranderen en over besluiten meebeslissen? En wil je dat doen vanuit lijst MUST? Stuur dan een mailtje naar thianna@verenigingmust.nl.

Je kan je verkiesbaar stellen van 22 februari tot 3 april.

Voor meer informatie check onze Facebookpagina en website: www.verenigingmust.nl
Meer informatie over medezeggenchap op de HU? www.medezeggenschap.hu.nl
Meer infrmatie over de verkiezingen? www.verkiezingen.hu.nl

*De Hogeschoolraad is de hoogste medezeggenschapslaag. Er is een student- en een personeelsgeleding. Samen stemmen zij over HU brede besluiten. Zoals bijvoorbeeld de verhuizing, exceleren, onderwijs en onderzoek en de begroting.

**De faculteitsraad stemt over faculteitsbrede onderwerpen. Alle 6 faculteiten hebben een raad met personeels- en studentgeleding. Wil jij jouw faculteit van binnenuit beter leren kennen en meebeslissen over onderwijs en onderzoek op jouw faculteit? Dan is de faculteitsraad wat voor jou!

post

Voltijd HU bachelorstudenten geen les op zaterdag; HSR wist niks van convenant

Utrecht –  Na nieuwsberichten dat Hogeschool Utrecht lessen in de weekenden en avonden gaat plannen, wordt er door studenten om opheldering gevraagd. Lessen worden inderdaad ’s avonds gegeven en buiten de kerst- en zomervakantie zijn er geen vakanties voor de studenten. Op verschillende faculteiten gebeurt dit al een paar jaar. Lessen die op zaterdag gegeven worden, zullen alleen zijn voor deeltijd- en masterstudenten.

Maandag 15 februari 2016 hebben Hogeschool Utrecht en Provincie Utrecht een convenant ondertekend op het moment dat Jet Bussemaker (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op bezoek was bij de HU. Hierin zijn afspraken gemaakt over het beter benutten van de gebouwen en de lestijden. Dat betekent dat lesdagen tot 19:00 uur kunnen duren en er een roostervrije dag wordt ingepland. De bedoeling is dat studenten dan niet meer voor 2 uur les naar de HU hoeven te reizen. Door de lestijden te verlengen en roostervrije dagen in te plannen, wordt het openbaar vervoer (vooral tijdens de spits) ontlast. Dit is beter voor het milieu.

HSR was niet ingelicht
De ophef rondom het convenant vanuit de Hogeschoolraad (HSR) komt door het feit dat er niks over het convenant is gecommuniceerd met de Hogeschoolraad. Zij heeft het moeten vernemen uit te media en is daar niet blij mee. De veranderingen in het convenant zijn jaren geleden al ingestemd met het instemmen van de huisvestingsoperatie, maar het convenant zelf is niet ter sprake geweest.

Veranderingen uit het convenant gebeuren al
Veel van de veranderingen die aangekondigd zijn, gebeuren al een geruime tijd bij verschillende opleidingen op de HU. Lessen die ’s avonds ingeroosterd zijn verschillen per opleiding, daarover wordt ook per opleiding over besloten. (G)OC’s geven hierover een bindend advies. Ook het verspreiden van de lessen door vakanties – behalve de kerst- en zomervakantie – af te schaffen (net als op de universiteit), gebeurt nu al op verschillende faculteiten op de HU. In periode E kunnen wel mogelijke summerschools en hertentamens plaatsvinden.

Les op zaterdag geen invloed op voltijd bachelorstudenten
Waar de grootste zorgen na verschillende berichtgevingen bij studenten liggen, is les op zaterdag. Lessen op zaterdag zullen alleen gegeven worden voor deeltijd- en masterstudenten. Het zal dus geen invloed hebben op studenten die een voltijd bachelorstudie doen.

post

Medezeggenschapsdiscussies; hoe doe je dat?

Medezeggenschapsdiscussies, we kennen ze in alle vormen en maten. In de Opleidingscommissie, Faculteitsraad of Hogeschoolraad wanneer meerdere student- (of docent-)leden het niet eens zijn of wanneer je het niet eens bent met je Opleidingsmanager, Instituutsdirecteur, Faculteitsdirecteur of het College van Bestuur. Maar hoe ga je er nou mee om? En wat kun je het beste doen in zo’n discussie? Ik leg het je uit.

  1. Luister naar de ander, maar ook écht oprecht!

LuisterenHet belangrijkste om te doen tijdens een discussie is iets waarvan velen de veronderstelling hebben dat ook te doen, terwijl het aantal wat dat ook daadwerkelijk doet wellicht tegenvalt. Ik heb het natuurlijk over luisteren. In elke discussie wordt er over en weer gereageerd op wat de ander zegt, en de een is wat behendiger in het sterk reageren dan de ander. Vaak in een discussie is de luisterende persoon bezig met het analyseren wat er gezegd wordt om een sterk tegen argument, kritische kanttekening, of een ander scherp antwoord te bedenken. Is dit echter wel zo effectief? Luisteren om te reageren, en elkaars ideeën aaneenlopend bekritiseren. Velen hebben voordat de ander de kaken van elkaar doet al het idee dat hij/zij het niet eens is met wat er uit de mond van de ander gaat komen. Wanneer je met deze instelling luistert, houd je zeker een discussie gaande en wordt het een mooie show met dure termen, hele wijze taal en grote ego’s die hun zegje mogen doen, maar bereik je er ook iets mee?

Sta open voor verandering en beschouw elkaar gelijkwaardig
Mijn interpretatie van effectief luisteren is; open staan voor verandering. In concretere termen, een discussie heeft nut wanneer je ervoor open staat om je eigen gedachtegoed en dat van je gesprekspartner naast elkaar te leggen als zijnde gelijkwaardig, het te beschouwen en wellicht tot andere gedachten te komen. Er niet voor open staan in een medezeggenschapsdiscussie is als water en zand samen gooien, mengen, en wachten tot er een nieuw mengsel ontstaat, never going to happen. In discussie termen, je komt nooit samen tot nieuwe ideeën. Dus, zet je ego aan de kant, kijk kritisch en objectief naar je eigen en andermans ideeën en probeer tot nieuwe ideeën en inzichten te komen.

Dit is naar mijn idee echter alleen haalbaar wanneer je ook de tijd neemt om te denken, en wanneer je alleen maar continu aan het reageren bent, lijkt me dit meer goed voor de vorm van de discussie dan het daadwerkelijke inhoudelijke doel.

  1. Zoek eerst naar het echte probleem, voor je met oplossingen komt

Een ander belangrijk aspect bij een medezeggenschapsdiscussie is het oplossen van problemen. Wanneer er een probleem X wordt geconstateerd in de medezeggenschap, worden er vaak gortig oplossingen over tafel gegooid en komen er vaak goed klinkende oplossingen uit de gesprekken. Je zou denken, effectief bezig. Ik deel echter vaak een andere mening wat ik met het volgende voorbeeld in wil leiden: Je auto heeft motorproblemen, je gaat naar verschillende garagebedrijven, en geeft alleen aan dat de motor het niet goed doet en geeft verder geen informatie. Bij alle bedrijven krijg je ongeveer hetzelfde antwoord: “ooh meneer we maken we even onderdeel X en dan doet hij het weer.” De kans is groot dat ze de meest uiteenlopende dingen willen doen om het probleem op te lossen, vaak niet het onderdeel betreffend wat ook daadwerkelijk stuk is, en dus een overhaaste conclusie hebben getrokken van wat het probleem is, al zijn de oplossingen voor de defecten die ze vermoeden op zich passend en goed. Wat ik met deze analogie duidelijk wil maken is hoe belangrijk het is om eerst in de medezeggenschap tot de bodem van een probleem te graven.

Neem de hoge werkdruk van medewerkers op de HU, een bekend probleem bij veel bedrijven. Vervolgens ga je praten en discussiëren over hoe dit opgelost kan worden. Dan eindig je met een lijst oplossingen, suggesties en ben je een hele stap verder, of toch niet? Wat wordt er namelijk verstaan onder werkdruk? Werkdruk zijnde de hoeveelheid werk? Werkdruk zijnde de druk die medewerkers ervaren om kwalitatief goed werk te leveren? Er is zelfs een mogelijkheid dat de werkdruk helemaal niet gestegen is maar doordat medewerkers wellicht minder gemotiveerd zijn, minder plezier hebben in hun werk en daardoor minder druk aankunnen, de werkdruk als te hoog ervaren. Met de wetenschap dat de motor stuk is (basale probleem werkdruk), zijn er dus oplossingen bedacht zonder dat er precies bekend is wat er stuk is. De oplossingen zijn daarom van weinig waarde/relevantie, en eigenlijk had het gesprek omtrent oplossingen nog niet plaats moeten vinden.

Wat zijn nou echt de oorzaken van het probleem?
Eerst moet er dus uitgezocht worden wat het probleem en oorzaak nu echt zijn alvorens in termen van oplossingen te praten. Neem geen genoegen met een simpele constatering van een probleem maar zoek naar de oorzaken en vooral de omstandigheden die het probleem ‘faciliteren’.

 

Stefan tumbnailDit blog is geschreven door Stefan Richie, lid en eindredacteur van de redactie van Vereniging MUST, tweedejaars IBMS student, lid van HSR fractie MUST.

post

MUST Masterclass: In het hoofd van je bestuurder

MUST presenteert de MUST masterclass ‘in het hoofd van je bestuurder’ met niemand minder dan: Marnix van de Berg!

Vereniging MUST organiseert op dinsdag 16 februari om 19.0
0 uur de eerste MUST Masterclass (M&M) van 2016 met een bijzondere spreker. Namelijk: Marnix van de Berg, oud stafdirecteur HU studentzaken en huidig directeur bedrijfsvoering Faculteit Natuur Marnixen Techniek.

Hij neemt je mee op een ontdekkingsreis door het hoofd van de bestuurder. Je leert hier hoe je als medezeggenschapper het meeste kunt halen uit je raadswerk, want als je weet waar de belangen verschillen of juist overeenkomen, kom je een heel eind.

Leden, alumni en oudbestuurders hebben laten weten hoe gaaf deze masterclass wel niet is. Wat zij melden over Marnix van de Berg en deze M&M: “Marnix is een strategische denker en weet precies welke vragen je moet stellen om een bestuurder te laten zweten. Zijn kennis en ervaring is een goudmijn waar je als medezeggenschapper enorm veel aan kunt hebben”, “Marnix is gewoon een baas”, “dit is iemand waar ik zeer tegen op kijk. Luister, ontmoet en beleef!” en “M&M’s zijn in het leven geroepen voor diepe inhoudelijk trainingen die je helpen in de rest van je leven”.

Nu moet je toch wel overtuigd zijn?! Be there! Meld je aan via de volgende link: http://goo.gl/forms/iQ4nqzn8VC