Commissies

Vereniging MUST beschikt over verschillende commissies, die zich inzetten om de gezelligheid en bekendheid van de vereniging te vergroten. De betrokken leden van de vereniging hebben de mogelijkheid om zitting te nemen in een commissie. De commissies opereren zo zelfstandig mogelijk. Als commissieleden krijgen zij toegang tot trainingen en coaching. Ben je betrokken, enthousiast, organisatorisch getalenteerd? Grijp dan je kans! Spreek het bestuur aan op één van de borrels of stuur ze een mailtje op info@verenigingmust.nl.

Verenigings Inhoudelijk Platform (VIP)

De VIP zorgt dat MUST-leden (en medezeggenschappers in het algemeen) inhoudelijk gestimuleerd worden, door middel van het organiseren van activiteiten. Voorbeelden zijn training en debatten, die aansluiten bij de behoeftes van MUST-leden. De VIP zorgt ervoor dat MUST-leden en overige medezeggenschappers ingelicht en getraind worden op elk gebied dat van belang is voor de medezeggenschap.

MUST Activiteiten Commissie (MAC)

De MAC is verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen vereniging MUST plaatsvinden. Zij organiseren borrels, karaoke avonden, en andere leuke en sociale activiteiten. Ook nemen zij een groot deel van de organisatie van het MUST weekend voor hun rekening. De MAC is daarom dé commissie die zich inzet voor de binding van de leden van MUST.

Redactie Team

De MUST redactie verantwoordelijk voor onze nieuwsbrief en ze beheren de social media. Dit team ondersteunt hierbij de secretaris. De redactie kent verschillende functies: hoofdredacteur, eindredacteur, redacteur en webmaster.

Team Overdracht Passie (TOP)

De TOP is verantwoordelijk voor het uitdragen van onze naamsbekendheid en het MUST-
vuur. De TOP laat binnen de vereniging en naar buiten toe, zien waar MUST voor staat. Zo organiseert de TOP ludieke acties rondom de verkiezingstijd.

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is in het leven geroepen om de vereniging in staat te stellen financieel meer zelfvoorzienend te worden. Dit hoort bij de professionalisering van MUST.

MUSTrum Commissie en MUST weekend werkgroep

Wanneer er een lustrum (MUSTrum) gevierd wordt, kan daar een aparte werkgroep voor worden opgericht. Ook voor de organisatie van het MUST weekend wordt vaak een aparte werkgroep opgericht, of de MAC organiseert het weekend.

Is een commissie iets voor jou?

Ben jij getalenteerd op welk gebied dan ook en ben je bereid jou talenten in te zetten voor onze vereniging? Dan is er sowieso een commissie die bij jou past! Je krijgt er een gave tijd bij ons voor terug vol leuke activiteiten, interessante bijeenkomsten, leuke leden, een breed netwerk en superveel ervaring!

Stuur dan een mailtje naar jasmijn@verenigingmust.nl zodat jij ook aanwezig kan zijn op de volgende bijeenkomst!