Contactgegevens

Algemeen

Kantoor 1.220R
Padualaan 99
3584 CH te Utrecht

KvK-nummer: 30189521

Rekening nummer: NL19RABO0122601505 t.n.v. Vereniging MUST (Rabobank)

Email adres: info@verenigingmust.nl

Bestuursleden 2018 – 2019

Naam Functie E-mail Niet functie gebonden E-mail
 Falco van Netten  Voorzitter voorzitter@verenigingmust.nl falco@verenigingmust.nl
 Nora Franken  Secretaris secretaris@verenigingmust.nl nora@verenigingmust.nl
 Olivier Verwoerd Penningmeester &

Inhoudelijke zaken

penningmeester@verenigingmust.nlinhoud@verenigingmust.nl

admin@verenigingmust.nl

olivier@verenigingmust.nl
 Demi Klomp Commissies commissies@verenigingmust.n demi@verenigingmust.nl


Algemene mailadressen

Naam E-mail Beheerd door
Info & Bestuur info@verenigingmust.nl

bestuur@verenigingmust.nl

Secretaris
VIP vip@verenigingmust.nl Algemeen Bestuurslid Inhoudelijke Zaken
PUMA puma@verenigingmust.nl
alumni@vereningmust.nl
PUMA voorzitter
PUMA secretaris
Commissies commissies@verenigingmust.nl Bestuurslid commissies
Redactie secretaris@verenigingmust.nl Secretaris/redactie
MUST Academy academy@verenigingmust.nl Trainingscoördinator MUST Academy
webmaster webmaster@verenigingmust.nl Penningmeester
Raad van Toezicht rvt@verenigingmust.nl Raad van Toezicht