Contactgegevens

Algemeen

Kantoor 1.220R
Padualaan 99
3584 CH te Utrecht

KvK-nummer: 30189521

Rekening nummer: NL19RABO0122601505 t.n.v. Vereniging MUST (Rabobank)

Email adres: info@verenigingmust.nl

Bestuursleden 2016 – 2017

Naam Functie E-mail
 Falco van Netten  Voorzitter falco@verenigingmust.nl
 Demi Klomp  Secretaris demi@verenigingmust.nl
 Olivier Verwoerd  Penningmeester & Ingoudelijke zaken olivier@verenigingmust.nl
 Nora Franken  Commissies nora@verenigingmust.nl


Algemene mailadressen

Naam E-mail Beheerd door
Info & Bestuur info@verenigingmust.nl Secretaris
VIP vip@verenigingmust.nl Algemeen Bestuurslid Inhoudelijke Zaken
PUMA puma@verenigingmust.nl
alumni@vereningmust.nl
PUMA voorzitter
PUMA secretaris
Commissies commissies@verenigingmust.nl Bestuurslid commissies/commissieleden
Redactie redactie@verenigingmust.nl Secretaris/redactie
MUST Academy trainingen@verenigingmust.nl
trainers@verenigingmust.nl
Trainingscoördinator MUST Academy
Sponsorcommissie sponsoring@verenigingmust.nl Sponsorcommissie
Raad van Toezicht rvt@verenigingmust.nl Raad van Toezicht