Contactgegevens

Algemeen

Kantoor 1.220R
Padualaan 99
3584 CH te Utrecht

KvK-nummer: 30189521

Rekening nummer: NL19RABO0122601505 t.n.v. Vereniging MUST (Rabobank)

Email adres: info@verenigingmust.nl

Bestuursleden 2019 – 2020

Naam Functie E-mail Niet functie gebonden E-mail
 Medina Hodzic  Voorzitter / Secretaris voorzitter@verenigingmust.nl

secretaris@verenigingmust.nl

Medina@verenigingmust.nl
 Linda Huisman Penningmeester penningmeester@verenigingmust.nl Linda@verenigingmust.nl


Algemene mailadressen