Medezeggenschap

Vereniging MUST zet zich in om de medezeggenschap op de Hogeschool te ondersteunen. Vereniging MUST  organiseert activiteiten om de medezeggenschap inhoudelijk te ondersteunen, zoals trainingen, debatten en overige interessante bijeenkomsten. Ook de gezelligheid vergeet Vereniging MUST niet. Zo organiseert zij borrels, feesten, trainingsweekenden en sportieve activiteiten (bowlen, paintball, karaoke etc.) voor en door leden. Vereniging MUST ondersteunt alle lagen van de medezeggenschap. Voor al je vragen kun je terecht bij het bestuur: info@verenigingmust.nl.

Maandelijkse MUST borrelnieuwe-dikke

Ben je geïnteresseerd in de medezeggenschap, weet je niet hoe je iets moet aanpakken of wil je meer weten over Vereniging MUST, kom dan op de eerste donderdagavond vanaf 21.00 naar Café de Nieuwe Dikke Dries op Oudkerkhof 36. Kom langs, stel je vragen en doe een drankje met ons! kijk voor de data in de agenda!

HSR

De HSR (Hogeschool Raad) is de centrale raad van de Hogeschool Utrecht en bestaat uit tien studentleden en tien personeelsleden. Iedere twee jaar worden de leden gekozen door alle studenten en medewerkers. De HSR heeft instemmingsrecht op hogeschoolbrede beleidsplannen en regelingen. Ook kan zij voorstellen doen en standpunten innemen over actuele onderwerpen die op de HU spelen. De HSR onderhoudt het contact met de 22 Instituuts Raden (IR’en) via contactpersonen.

Hier vind je alles over rechten & plichten van de verschillende raden en commissies.
Hier vind je het reglement van de HSR.
Hier vind je de HSR fractie MUST.

IR

De IR’en bestaan uit drie studentleden en drie personeelsleden met voor beide geleden een interim lid. Iedere jaar worden deze gekozen door studenten en medewerkers (de eerste periode is 1,5 jaar!!). De instituutsdirectie van een insitituut dient verantwoording af te leggen aan zijn IR over alle besluiten, beleidsplannen en andere regelingen die te maken hebben met het insituut.

Hier vind je het basisreglement van de IR

(G)OC

Voor elke opleiding of voor een groep van opleidingen (Bachelor of Master) van een afdeling wordt een opleidingscommissie (OC) ingesteld. Als er meerdere opleidingen in een OC vertegenwoordigd zijn, wordt de OC een GOC (Gemeenschappelijke Opleidingscommissie) genoemd. Onderwerpen over de inhoud van de opleiding, de vakken of de randvoorwaarden betreffende het onderwijs op opleidingsniveau, zijn de verantwoordelijkheid van de (G)OC’s. Deze bestaan uit studenten (de studentengeleding/-fractie) en uitsluitend personeelsleden met een onderwijsfunctie (personeelsgeleding/-fractie). Er zijn ook (G)OC’s waar geen docenten in plaatsnemen .

Hier vind je het basisreglement (G)OC’s.

VAC

VAC is de afkorting voor Vakgroep Advies Commissie. Deze commissie is inmiddels binnen een aantal instituten ingevoerd sinds de start van de gemeenschappelijke opleidingscommissies (GOC). Wat vroeger de taken waren van de opleidingscommissie (OC) zijn vandaag de dag veelal de taken van de GOC. De VAC ondersteund de GOC bij deze taken. Zij onderhouden de korte lijntjes met hun eigen opleiding, de teamleiders en de opleidingsmanager. Ook zorgen zij dat de kwaliteit van de opleidingen gewaarborgd blijft, door kritisch mee te lezen met studiegidsen en in gesprek te blijven met de studenten van de opleiding.