De vereniging

MUST staat voor Medezeggenschap Utrechtse STudenten.

Vereniging MUST houdt zich bezig met kwaliteitsverbetering van Hogeschool Utrecht op alle lagen. De leden van de vereniging zijn actief in de medezeggenschap.

Vereniging MUST faciliteert haar leden door inhoudelijke versterking te bieden. De vereniging heeft nauw contact met de HU en met koepelorganisaties (ISO en LSVb). Daarnaast organiseert MUST trainingen en biedt ze een uitgebreid netwerk.

Missie en Visie

Motto
“Medezeggenschap is een MUST”

Missie
‘’Het verenigen, faciliteren en creëren van proactieve studenten met passie voor hun studieomgeving ten behoeve van de medezeggenschap.’’

Visie
“Door het bieden van een platform waarin inhoud en gezelligheid hand in hand gaan, is het mogelijk die proactieve student te boeien, te ondersteunen en te binden. Boeien door uitdagende heldere doelen te stellen waarnaar resultaatgericht gestreefd kan worden en daarnaast de mogelijkheid te bieden de inhoudelijke discussie te voeren. Ondersteunen door te faciliteren waar mogelijk. Binden door het creëren van een sfeer waarin het ‘MUST-gevoel’ een centrale plaats inneemt.“

Kernwaarden

Gelijkwaardig met verbintenis; wij zijn allemaal gelijk ondanks dat wij zo verschillend zijn, wij zijn allemaal medezeggenschapper en dat verbindt.

Elke MUSTer is gelijk. Of je nou in een OC zit, in het Dagelijks Bestuur van de Faculteitsraad, of allebei, met welke studierichting of politieke voorkeur dan ook, je bent welkom. En wij worden blij van al die verschillende mensen, die toch gelijk zijn. Daardoor voelen wij ons verbonden en zijn wij eigenlijk een grote vriendenkring waar iedereen zich veilig en thuisvoelt.

Eigenwijs met passie; wij doen net dat beetje extra om het anders te doen dan anderen, maar dan wel zo dat de passie er vanaf straalt.

Discussies voeren wij graag, met een onderbouwing die staat als een huis, zonder elkaar persoonlijk aan te vallen. Gelijk krijgen willen wij allemaal, maar niet door iemand anders te kwetsen natuurlijk. MUSTers maken met elkaar een veilige omgeving om te praten over medezeggenschap, maar niet zonder ook dom te kunnen lallen met een biertje in de hand.

Kritisch proactief; wij zijn kritisch op alles wat aan onze neus voorbij komt, en dat is goed want daardoor komen MUSTers met excentrieke ideeën die anderen nooit hadden kunnen bedenken.

Niet alleen komen MUSTers met excentrieke ideeën, ook gaan wij graag aan de slag om er het beste van te maken. MUSTers zijn gedreven studenten die de HU en zichzelf helpen groeien. Waar MUST een podium en handvatten biedt, vervolgt iedereen zijn eigen weg naar succes.

Organogram

 

MUST-Organogram-12-06-2014

Algemene Vergadering (AV)

Vereniging MUST is opgebouwd in verschillende lagen. De Algemene Vergadering (AV), bestaande uit alle leden en alumni van MUST, is het hoogste orgaan van de vereniging. Ieder lid heeft daar een stem.

Benoemings Advies Commissie (BAC)

De Benoemings Advies Commissie (BAC) wordt ingesteld door de AV. De BAC wordt bijvoorbeeld ingezet om een advies te geven over een nieuw bestuur.

Raad van Toezicht (RvT

De Raad van Toezicht (RvT) adviseert de AV over de voortgang van het strategisch beleidsplan.

Kas Controle Commissie (KCC)

De AV wordt op financieel gebied geadviseerd door de Kas Controle Commissie (KCC).

Bestuur

Onder de AV staat het bestuur, dat benoemd wordt door de AV op advies van de BAC. Zij zorgen dat de vereniging draait.

Raad van Advies (RvA)

De Raad van Advies (RvA) wordt benoemd door het bestuur. Zij coachen het bestuur waar nodig en geven advies uit zichzelf en wanneer hier om gevraagd wordt.

Platform Utrechtse Must Alumni (PUMA)

Onze alumni verbinden zich door middel van PUMA. Dit platform voor alumni biedt de vereniging extra ondersteuning, veelal in de vorm van advies, op het gebied van bedrijfsvoering, strategie, trainingen en inwerktrajecten en bij het organiseren van grootschalige activiteiten.

Commissies (VIP, MAC, Redactie team, TOP, Sponsorcommissie)

De verschillende commissies  zijn er voor en door de leden. Zij ondersteunen het bestuur op operationeel vlak. Ze zorgen onder andere voor bekendheid van de vereniging, leuke activiteiten en uitjes, interessante trainingen, een maandelijkse nieuwsbrief en geld om nog meer dingen te kunnen organiseren! Ben je benieuwd naar wat deze commissies precies doen? Ga dan naar de commissies pagina.