post

De KCC zoekt nieuwe leden voor 2016! Wil jij op financieel gebied controleren of de administratie van Vereniging MUST klopt of de penningmeester van advies voorzien? Stel je dan kandidaat uiterlijk 21 januari 16:00 via info@verenigingmust.nl.

Profiel

Kennis en ervaring
• Kennis over het onderhouden van een goede relatie met de subsidieverstrekker;
• Ervaring met financiële aangelegenheden binnen een vereniging;
• Aantoonbare kennis van bankzaken, KvK en dergelijke;
• Aantoonbare kennis van bedrijfseconomie/accountancy.

Tijdsbesteding
Enkele bijeenkomsten per jaar, met of zonder de penningmeester, bijvoorbeeld voor het controleren van de financiële administratie of het geven van feedback op concept-beleid.

Meer informatie en/of interesse?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dico de Zeeuw (dicodezeeuw@gmail.com, 0624326431) en/of Joris Mens (jorism@gmail.com) en/of Mert Okatan (mert.okatan@gmail.com). Geïnteresseerde leden of alumni kunnen zich tot 21 januari 2016 16:00 kandidaat stellen voor de KCC, liefst met een korte toelichting van motivatie, beschikbaarheid, kennis en ervaring. Kandidaat stellen voor de AV kan via info@verenigingmust.nl. Tijdens de AV op 21 januari om 19:00 krijgen alle kandidaten kort de gelegenheid zijn of haar kandidatuur toe te lichten, waarna er schriftelijk gestemd zal worden.