post

Utrecht –  Na nieuwsberichten dat Hogeschool Utrecht lessen in de weekenden en avonden gaat plannen, wordt er door studenten om opheldering gevraagd. Lessen worden inderdaad ’s avonds gegeven en buiten de kerst- en zomervakantie zijn er geen vakanties voor de studenten. Op verschillende faculteiten gebeurt dit al een paar jaar. Lessen die op zaterdag gegeven worden, zullen alleen zijn voor deeltijd- en masterstudenten.

Maandag 15 februari 2016 hebben Hogeschool Utrecht en Provincie Utrecht een convenant ondertekend op het moment dat Jet Bussemaker (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op bezoek was bij de HU. Hierin zijn afspraken gemaakt over het beter benutten van de gebouwen en de lestijden. Dat betekent dat lesdagen tot 19:00 uur kunnen duren en er een roostervrije dag wordt ingepland. De bedoeling is dat studenten dan niet meer voor 2 uur les naar de HU hoeven te reizen. Door de lestijden te verlengen en roostervrije dagen in te plannen, wordt het openbaar vervoer (vooral tijdens de spits) ontlast. Dit is beter voor het milieu.

HSR was niet ingelicht
De ophef rondom het convenant vanuit de Hogeschoolraad (HSR) komt door het feit dat er niks over het convenant is gecommuniceerd met de Hogeschoolraad. Zij heeft het moeten vernemen uit te media en is daar niet blij mee. De veranderingen in het convenant zijn jaren geleden al ingestemd met het instemmen van de huisvestingsoperatie, maar het convenant zelf is niet ter sprake geweest.

Veranderingen uit het convenant gebeuren al
Veel van de veranderingen die aangekondigd zijn, gebeuren al een geruime tijd bij verschillende opleidingen op de HU. Lessen die ’s avonds ingeroosterd zijn verschillen per opleiding, daarover wordt ook per opleiding over besloten. (G)OC’s geven hierover een bindend advies. Ook het verspreiden van de lessen door vakanties – behalve de kerst- en zomervakantie – af te schaffen (net als op de universiteit), gebeurt nu al op verschillende faculteiten op de HU. In periode E kunnen wel mogelijke summerschools en hertentamens plaatsvinden.

Les op zaterdag geen invloed op voltijd bachelorstudenten
Waar de grootste zorgen na verschillende berichtgevingen bij studenten liggen, is les op zaterdag. Lessen op zaterdag zullen alleen gegeven worden voor deeltijd- en masterstudenten. Het zal dus geen invloed hebben op studenten die een voltijd bachelorstudie doen.