Vrienden van MUST

Ben je lid of alumnus? Wil je de vereniging helpen haar doelen te bereiken? Word dan ‘Vriend van MUST’!

Hoe kan ik ‘vriend’ worden?

Je maakt je donatie (minimaal € 25, geen maximum) over naar rekening nummer NL19RABO0122601505 t.n.v. Vereniging MUST onder vermelding van je naam + ‘Vriend van MUST’. Nadat je een bevestiging hebt ontvangen van de penningmeester ben je officieel ‘Vriend’ van MUST.

Waar wordt het geld voor gebruikt?

Van elke ‘vrienden’ donatie wordt:
– € 5,­- per vriend per jaar gereserveerd voor het continuïteitsplan;
– € 5,­- per vriend per jaar gereserveerd voor het MUSTrum;
– € 15,-­ per vriend per jaar gebruikt voor MUST activiteiten.*

*Bij ‘MUST activiteiten’ ligt de focus nadrukkelijk op inhoudelijke activiteiten, waar ook de trainingen onder vallen. Indien er meer dan € 25 wordt gedoneerd wordt het extra geld ingezet voor MUST activiteiten. Wanneer een financieel boekjaar met een overschot wordt afgesloten wordt van dat overschot 50% meegenomen naar het volgende boekjaar, 25% gereserveerd voor het continuïteitsplan en 25% gereserveerd voor het volgende MUSTrum.

Wat levert het mij op?

‘Vriend’ worden van MUST is voor de donateur vooral een blijk van hart voor de vereniging. Het stelt de vereniging in staat haar doelen te bereiken. Deze doelen zijn onder andere inhoudelijke en gezellige activiteiten te organiseren die op een ieders wensen en behoeften aansluiten.

Alle ‘vrienden’ die minimaal twee jaar meedoen in de periode 2013/2014 – 2017/2018 maken aanspraak op 20% korting op de eigen bijdrage van het MUSTrum 2018.

Als je dat wilt kun je ook in het jaarverslag en op de website genoemd worden, de penningmeester zal je hier naar vragen in de bevestigingsmail. Richting het einde van het collegejaar ontvangen de ‘vrienden’ een extra terugkoppeling over waar hun bijdragen (ongeveer) aan zijn besteed.

Contact: info@verenigingmust.nl